Ugdymas

 

Vaikystė yra svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, lemiantis ne tik tai, kaip vaikui toliau seksis mokykloje,

bet, apskritai, visą likusį gyvenimą.


   Mes siekiame:1

• teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą;
• išnaudoti visas galimybes ir priemones, padedančias vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje;
• kurti, puoselėti estetišką, jaukią, nuolat kintančią įstaigos ugdomąją aplinką, atliekančią skirtingo amžiaus vaikų poreikius;
• puoselėjant vaikų individualybę, skatinti ugdytinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;
• stiprinti ir saugoti vaikų sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo ir kitus įgūdžius;
• gerinti ugdymo kokybę, taikant pažangias metodikas, naujausias technologijas;
• užtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdant socialinius įgūdžius ir plėtojant jo patirtį, įgytą šeimoje ir darželyje;
• skatinti tėvus dalyvauti ugdymo procese, siekiant bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

 


 

 

6Principai ir nuostatos, kurių laikomasi planuojat ugdymo turinį, metodus ir organizuojant ugdymo procesą:
• pagarba vaiko individualybei ir savitumui (garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį);
• visapusiškas vaiko pažinimas ir pagarba jo išskirtinumui;
• lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės siekis;
• socialinės ir kultūrinės aplinkos kūrimas, užtikrinantis sėkmingą ugdytinio asmenybės formavimąsi, gyvenimą ir brandą, jo savimonės ir saviraiškos galimybes;
• pagarbos tautiškumui ugdymas, skatinti vaiko norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, puoselėti jo meilę ir pagarbą savo tautos tradicijoms, papročiams;
• įvairių ugdymosi galimybių paieška, padedant vaikui eiti unikaliu savo raidos keliu;
• bendrų idėjų paieška, kurios leistų susieti socialines, emocines ir pažinimo raidos galimybes;
• tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą darželio veikloje skatinimas;
• sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, garantuojantis lengvesnį prisitaikymą prie ugdymosi sąlygų, padeda greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, moko atsipalaiduoti, stiprinti sveikatą.

 


 

  1,5–3 metų vaikų grupės diena „Mūsų kiemep1b7b4cfd81gjd1quj5nr1hjq2n5lyje“
07.30 Vaikai renkasi į darželį: dalinasi įspūdžiais, žaidžia žaidimus.
08.30 Mankštelė, žaidimai – „Smagu pabusti“!
08.45 Mėgaujasi gardžiais pusryčiais.
09.15 Ryto ratas: susipažįsta su supančiu pasauliu, eksperimentuoja, tyrinėja, atlieka užduotis.
09.45 Meno, sporto veiklos: dainavimas, logopedo, anglų kalbos, judesio korekcijos užsiėmimai.
10.15 Pasirenkamoji veikla.
10.30 Priešpiečiauja, ruošiasi į lauką.
10.45 Žaidimai lauke: estafetės, sporto veiklos, tyrinėjimai gamtoje.
11.45 Grįžta į grupę, ruošiasi valgyti pietus.
12.00 Valgo pietus, ugdosi mandagaus elgesio prie stalo manieras.
12.20 Ruošiasi pietų miegui, klausosi pasakų, svajoja ir sapnuoja.
15.10 Keliasi ir pasakoja sapnus, stebi dienos orą, pildo gamtos kalendorių.
15.30 Valgo pavakarius.
16.00 Kuria, bendrauja, žaidžia lauke arba renkasi individualias veiklas.
18.00 Taria: „Iki pasimatymo“, – ir su šeima keliauja į namus.

 


 

p1b7b4cfdbv5ter7rif14qrqmv36M 3–6 metų vaikų grupės diena „Mūsų kiemelyje“
07.30 Vaikai renkasi į darželį: dalinasi įspūdžiais, žaidžia žaidimus.
08.30 Mankštelė, žaidimai – „Smagu pabusti“!
08.45 Mėgaujasi gardžiais pusryčiais.
09.15 Ryto ratas: susipažįsta su supančiu pasauliu, eksperimentuoja, tyrinėja, atlieka užduotis.
10.15 Meno, sporto veiklos: dainavimas, logopedo, anglų kalbos, judesio korekcijos užsiėmimai. Pasirenkamoji veikla ugdymo centruose, atskleidžianti individualius vaiko gebėjimus.
11.00 Priešpiečiauja, ruošiasi į lauką.
11.15 Žaidimai lauke: estafetės, sporto veiklos, tyrinėjimai gamtoje.
12.10 Grįžta į grupę, ruošiasi valgyti pietus.
12.20 Valgo pietus, ugdosi mandagaus elgesio prie stalo manieras.
12.40 Ruošiasi pietų miegui, klausosi pasakų, svajoja ir sapnuoja.
15.10 Keliasi ir pasakoja sapnus, stebi dienos orą, pildo gamtos kalendorių.
15.30 Valgo pavakarius.
16.00 Kuria, bendrauja, žaidžia lauke arba renkasi individualias veiklas.
18.00 Taria: „Iki pasimatymo“, – ir su šeima keliauja į namus.

Grafikas gali būti derinamas !

 


„Mūsų Kiemelis“

*

„Mūsų kiemelis“ - tai unikali vieta Jūsų vaikui augti ir tobulėti. Nuo pat pirmojo užmanymo mes siekiame sukurti draugišką vaikui aplinką, kurioje vaikus gaubia namų šiluma, kur saugu, smagu bei visada norisi sugrįžti.

 

Mūsų kiemelis, VšĮ

Įmonės kodas: 304080801
SD draudėjo kodas: 2347938
Mobilus telefonas: +370 636 77 554
Adresas: J. Sondeckio g. 18, Šiauliai

 

Susisiekite su mumis!

Direktorės tel.: +370 671 89 537
Darželio telefonas: +370 636 77 554
El. paštas: info@musukiemelis.lt
A/s LT417300010144070799, AB Swedbank

 

Parama

Mieli Tėveliai, Seneliai ir visi mūsų Draugai, būtume labai dėkingi, jei savo 2% pajamų mokesčio sumos skirtumėte vaikų...
Plačiau...